sto-reisgarantie

Bestuur van de STO


De organisatie van de Stichting Take Over.

STO wordt bestuurd door het Bestuur.
Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die het Bestuur adviseert en controleert of het Bestuur haar werkzaamheden naar behoren uitvoert.

In principe zal STO een slapend bestaan leiden.
Alleen in geval van een faillissement van een reisorganisatie die lid is van VvKR en  gebruik maakt van de Derdengeldenregeling van Certo Escrow, komt STO in actie.
 
Het Bestuur kan bij de hulpverlening aan de gedupeerde reizigers indien nodig ook ondersteuning van anderen vragen.
In voorkomende gevallen kan het Bestuur een beroep doen op leden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR), die over veel kennis van zaken beschikken en contacten hebben in alle uithoeken van de wereld.

Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
1. Mw. Marlies Rattink – voorzitter/secretaris
3. Dhr. Frans Derksen – penningmeester

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
1. Dhr. Kaj Jalving
2. Mw. Barbara Bosch
3. Dhr. Ardjan Langedijk

De raad van toezicht zal indien zich een faillissement voordoet een controlerende functie hebben. 

Faillissementen

 • 2013- geen faillissementen
 • 2014- geen faillissementen
 • 2015- geen faillissementen
 • 2016- geen faillissementen

Voorwaarden voor deelname

 • *Alle betalingen van boekingen verlopen via Stichting Derdengelden Certo Escrow
 • *De reisorganisatie heeft een Nederlandse bankrekening
 • *De reisorganisatie heeft een Nederlands KVK nummer en een Nederlands BTW nummer

Bedrijven gevestigd in de Europese Unie

 • Uw bedrijf richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.
 • Uw bedrijf heeft een Nederlands KvK nummer dan wel staat ingeschreven bij een KvK binnen de EU.
 • Uw bedrijf heeft een IBAN / SEPA nummer, waarop de gelden vrijgegeven kunnen worden.
 • De boekingsbedragen van uw bedrijf zijn in euro´s.

Extra voorwaarde pakketreisaanbieders

 • *De reisorganisatie is lid van de VvKR

vvkr certo escrow

Aangesloten reisorganisaties