sto-reisgarantie

Over de VvKR


De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties is een belangenvereniging die is opgericht in april 2011.
Bij VvKR zijn meer dan 270 kleinschalig werkende reisorganisaties aangesloten.

Het doel van VvKR is om in brede zin de belangen van kleinschalige reisorganisaties te behartigen.

In samenwerking met Certo Escrow heeft VvKR STO-reisgarantie opgezet om zo reisorganisaties een extra mogelijkheid te bieden om te voldoen aan de wettelijk verplichte terugkeergarantie bij pakketreizen en om hun reizigers extra zekerheid te bieden bij niet pakketreizen.

Meer informatie over VvKR is te vinden op: www.vvkr.nl

Faillissementen

 • 2013- geen faillissementen
 • 2014- geen faillissementen
 • 2015- geen faillissementen
 • 2016- geen faillissementen

Voorwaarden voor deelname

 • *Alle betalingen van boekingen verlopen via Stichting Derdengelden Certo Escrow
 • *De reisorganisatie heeft een Nederlandse bankrekening
 • *De reisorganisatie heeft een Nederlands KVK nummer en een Nederlands BTW nummer

Bedrijven gevestigd in de Europese Unie

 • Uw bedrijf richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.
 • Uw bedrijf heeft een Nederlands KvK nummer dan wel staat ingeschreven bij een KvK binnen de EU.
 • Uw bedrijf heeft een IBAN / SEPA nummer, waarop de gelden vrijgegeven kunnen worden.
 • De boekingsbedragen van uw bedrijf zijn in euro´s.

Extra voorwaarde pakketreisaanbieders

 • *De reisorganisatie is lid van de VvKR

vvkr certo escrow

Aangesloten reisorganisaties