Pakketreisaanbieders


Pakketreisaanbieders   Niet-pakketreisaanbieders   Kosten STO reisgarantie   Aanmelden

Iedereen die een pakketreis verkoopt, is een reisorganisator. Dan is een van de verplichtingen uzelf te verzekeren tegen uw eigen financieel onvermogen. Maar ook ervoor te zorgen dat als u failliet gaat, uw klanten gerepatrieerd kunnen worden, indien de pakketreis ook de heen- en terugreis omvat.

Bedrijven die een combinatie van reisdiensten aanbieden, moeten zich goed realiseren dat ze dat in het kader van de nieuwe richtlijn geen bemiddelaar maar reisorganisator zijn. Daar hoort bij dat u uzelf moet verzekeren tegen financieel onvermogen.

Een pakketreis is een combinatie van reisdiensten. Reisdiensten zijn er in vier categorieën:
- Vervoer
- Verblijf
- Huurauto’s of de verhuur van andere gemotoriseerde voertuigen
- Overige toeristische diensten

Van een pakketreis is sprake als er uit minstens twee categorieën reiselementen zijn opgenomen. Dus een vlucht en een vlucht of twee hotels zijn geen pakketreis. Maar een hotel en een vlucht zijn wel een pakketreis. De overige toeristische diensten moeten breed gezien worden: zoals excursies, toegangskaarten voor attractieparken, sportwedstrijden of concerten.  Maar er is één voorwaarde aan deze overige toeristische dienst : hij  moet minsten 25 procent uitmaken van de totale reissom.

Om een Escrow account te kunnen aanmaken dient u  aan de volgende eisen te voldoen.

Bedrijven gevestigd in Nederland

Bedrijven gevestigd in de Europese Unie

STO-reisgarantie is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57701156

U kunt contact opnemen door te mailen naar info@sto-reisgarantie.nl of indien u een faillissement of surseance van betaling wil melden naar failliet@sto-reisgarantie.nl

Het melden van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van ons logo mag naar info@sto-reisgarantie.nl