Bestuur van de STO


Over de VvKR   Over Certo Escrow   Bestuur van de STO   About STO   

De organisatie van de Stichting Take Over.

STO wordt bestuurd door het Bestuur.
Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die het Bestuur adviseert en controleert of het Bestuur haar werkzaamheden naar behoren uitvoert.

Het Bestuur kan bij de hulpverlening aan de gedupeerde reizigers indien nodig ook ondersteuning van anderen vragen.
In voorkomende gevallen kan het Bestuur een beroep doen op leden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR), die over veel kennis van zaken beschikken en contacten hebben in alle uithoeken van de wereld.

Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
1. Dhr. Thiemo Holllering
2. Dhr. Frans Derksen – penningmeester

Marlies Rattink is adviseur van het bestuur

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
1. Dhr. Kaj Jalving
2. Mw. Barbara Bosch
3. Dhr. Ardjan Langedijk

De raad van toezicht zal indien zich een faillissement voordoet een controlerende functie hebben. 

STO-reisgarantie is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57701156

U kunt contact opnemen door te mailen naar info@sto-reisgarantie.nl of indien u een faillissement of surseance van betaling wil melden naar failliet@sto-reisgarantie.nl

Het melden van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van ons logo mag naar info@sto-reisgarantie.nl