Over Certo Escrow


Over de VvKR   Over Certo Escrow   Bestuur van de STO   About STO   

Wat is Certo Escrow?

Certo Escrow is een onderneming die in 2010 is opgericht met als doel het verlenen van zekerheid in het betalingsverkeer door middel van escrow, letterlijk: waarborg in handen van derden. Met haar derdengeldenregeling voorkomt Certo Escrow leveringsfraude en wanbetaling bij iedere transactie waarbij betaling en levering niet gelijktijdig plaatsvinden.

Derdengeldenregeling

STO-reisgarantie maakt gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow. De reiziger betaalt de reissom aan de derdengeldenrekening van Certo Escrow. Hier wordt het geld veilig bewaard en blijft het eigendom van de reiziger tot het einde van de reis. Eén dag na afloop van de reis wordt de reissom overgemaakt naar de rekening van de reisorganisatie.

In geval van faillissement of surseance van betaling van de reisorganisatie zal Certo Escrow de reissom van de reiziger overmaken naar de rekening van STO. Op deze manier verdwijnt de reissom van de reiziger niet in het faillissement

veiligheid

Certo Escrow is door De Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen in het register Betaalinstelling onder artikel 2:3d Vrijgestelde betaaldienstverleners. Hiermee voldoet zij aan de wettelijke vereisten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Meer informatie is te vinden op: www.certo-escrow.com

STO-reisgarantie is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57701156

U kunt contact opnemen door te mailen naar info@sto-reisgarantie.nl of indien u een faillissement of surseance van betaling wil melden naar failliet@sto-reisgarantie.nl

Het melden van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van ons logo mag naar info@sto-reisgarantie.nl