Over de VvKR


Over de VvKR   Over Certo Escrow   Bestuur van de STO   About STO   

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties is een belangenvereniging die is opgericht in april 2011.

Het doel van VvKR is om in brede zin de belangen van kleinschalige reisorganisaties te behartigen.

In samenwerking met Certo Escrow heeft VvKR STO reisgarantie in 2013 opgezet om zo reisorganisaties een extra mogelijkheid te bieden om te voldoen aan de wettelijk verplichte terugkeergarantie bij pakketreizen en om hun reizigers extra zekerheid te bieden bij niet pakketreizen.

Meer informatie over VvKR is te vinden op: www.vvkr.nl

STO-reisgarantie is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57701156

U kunt contact opnemen door te mailen naar info@sto-reisgarantie.nl of indien u een faillissement of surseance van betaling wil melden naar failliet@sto-reisgarantie.nl

Het melden van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van ons logo mag naar info@sto-reisgarantie.nl